Search

6 SAI LẦM CÓ THỂ DIỆT 1 CUỘC CHỐT ĐƠN
1. Sai tư duy bán hàng ⁣ Bạn không bao giờ muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình như một nhân viên bán hàng.⁣ ⁣ Bạn muốn họ nhìn bạn như một nhà cung cấp giải pháp. ⁣ ⁣ Bạn không muốn lộ vẻ quá phấn khích. ⁣ ⁣ Bạn muốn mình giống như một ông bác sĩ, biết kê đơn thuốc phù hợp với bệnh nhân của mình. ⁣ ⁣ 2. Bị thúc đẩy ⁣ Bạn không muốn mình trông như 1 kẻ đang túng thiếu hoặc rơi vào thế bế tắc. ⁣ ⁣ Thay vì luôn miệng về sản phẩm của bạn, hãy để cho cuộc gọi tập trung vào họ. ⁣ ⁣ Bạn muốn họ kết luận rằng sản phẩm của bạn là sự lựa chọn tốt nhất của họ. ⁣ ⁣ 3. Cho không sức mạnh của bạn ⁣ Nếu bạn đang trong tình trạng bế tắc, bạn sẽ dễ dãi cho đi sức mạnh mình có và khách hàng của bạn sẽ lợi dụng điều đó dù không bao giờ hài lòng. ⁣ Sớm vạch ra ranh giới và định vị bản thân cân bằng với họ. ⁣ ⁣ 4. Thảo luận về giá quá sớm ⁣ Giá trị và giá cả là mối quan tâm chính của khách hàng tiềm năng của bạn. ⁣ ⁣ Bạn phải cho họ biết bạn có thể giải quyết vấn đề của họ TRƯỚC khi đề cập đến giá cả. ⁣ ⁣ Nếu họ không thấy sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là có giá trị, bất kỳ giá nào đưa cũng sẽ là ĐẮT. ⁣ ⁣ 5. Cho phép sự trì hoãn ⁣ Trì hoãn giết chết giao dịch. ⁣ ⁣ Mục tiêu của bạn là chốt bán hàng trong một cuộc gọi. ⁣ Quá nhiều cuộc gọi gây ra sự trì hoãn không cần thiết. ⁣ ⁣ Tất nhiên, nếu bạn đang bán sản phẩm hoặc dịch vụ hàng tỉ đồng, điều này có thể cần nhiều cuộc gọi điện thoại hơn.

6. Cố hoàn thành thỏa thuận sai cách ⁣ ⁣ Để xác nhận việc bán hàng, hãy lấy 1 thứ mà tôi thường gọi là 'bắt tay bằng lời nói', bằng cách hỏi họ xem họ có chắc chắn muốn cùng hợp tác và tiến về phía trước không. ⁣ ⁣ Hãy chúc mừng họ thay vì "Cảm ơn". ⁣ ⁣ Điều này duy trì sự bình đẳng giữa hai người. ⁣

65 views0 comments